De bron van Peter de Grote

Tot in de 16e eeuw bleef de Peter de Grote-Bron een eenvoudige schepput, slechts beschermd door een bescheiden nis.In 1717 liet Tsaar Peter de Grote, opgetogen door het nuttige effect van zijn kuur, er een herinneringsplaat in zwart marmer achter plaatsen. Het huidige gebouw, werk vanArchitect Victor Besne, dateert van 1880.De Peter de Grote-Bron herbergt een van de overvloedigste en meest koolzuurhoudende bronnen van de stad. Zeer rijk aan ijzer, beladen met minerale zouten en versterkend, heeft ze een debiet van ongeveer 21.000 liter per dag. In de aangrenzende zaal (de Wintertuin) hangt een monumentaal schilderij van Antoine Fontaine (1894). Hierop worden bijna honderd personages voorgesteld, die in de loop der eeuwen Spa hebben bezocht.

Info Office du Tourisme Place Royale, 41 - 4900 Spa
Tél. 087 / 79 53 53 Fax 087 / 79 53 54

Le Pouhon Prince de Condé

Deze bron werd in 1863 door Apotheker Schaltin ontdekt in de kelder van zijn woning, genaamd "Prince de Condé". Hij baatte ze uit op de plaats zelf waar het water werd opgevangen. Tot aan het einde van de vorige eeuw werden er jaarlijks ongeveer 50.000 flessen mee gevuld. Nadat de Compagnie de Vichy er eerst eigenaar van was geworden, kon de stad Spa ze in 1903 eindelijk zelf aankopen.
Het water van de Prince de Condé-Bron komt uit dezelfde onderaardse stroming als dat van de Peter de Grote-Bron en van de Armes d'Autriche. Slechts in het laatste gedeelte van de ondergrondse stroming wordt ze nog beladen met een flinke hoeveelheid minerale elementen. In harmonie met de glazen koepel uit de 19e eeuw wil de nieuwgebouwde pyramide (1988) een uiting zijn van deze eigen tijd en terzelfdertijd een eerste teken van de wederopleving van de Place de l'Hôtel de Ville in het algemene kader van de stadsvernieuwing.

La Source de la Sauvenière et de Groesbeeck

De Sauvenière-Bron is de oudste en in vroegere tijden de meest bezochte bron van Spa. Sint Remaclus, Patroon van Spa en de Ardennen, legde hiervoor de basis. Volgens de legende drukte hij zijn voetafdruk in de rots bij de bron. Daardoor werd ze door de bevolking als wonderbaarlijk beschouwd. In de jaren 1300 werd ze een bedevaartsoord voor jonggehuwden. Het water ervan zou namelijk de vruchtbaarheid van de vrouwen bevorderen. De Engelse filosoof BERKELEY creëerde meerdere wandelpaden in de omgeving. In 1771 werd door toedoen van Prins SANGUSKO, Hofmaarschalk van Litouwen, de binnenplaats, bestemd voor de bezoekers, uitgebreid.

Nog meer bekendheid kreeg de Sauvenière-Bron toen haar water de Hertogin van Orléans genas. Zij was de echtgenote van de latere Philippe EGALITE. Het waren de kinderen van deze Philippe (waaronder Louis-Philippe, toekomstige Koning van Frankrijk) die zorgden voor de aanleg van de heerlijke wandeling,"La promenade de la Duchesse d'Orléans". Het huidige gedenkteken "A la Reconnaissance", dat zich bij het begin van deze wandeling bevindt, vervangt het oorspronkelijke, opgericht door de kinderen d'Orléans, maar later vernield door de Jacobijnen.

Het was dokter de RYE, die voor het eerst de eigenschappen en hoedanigheden van het water van deze bron leerde kennen. 

La Source de la Géronstère

 zeer rijk aan zwavel en wordt vooral aangeraden tegen aandoeningen van de luchtwegen. Men beweerde dat het eveneens bepaalde galziekten zou genezen. Het was ook bij deze bron, dat in 1717 Tsaar Peter de Grote kwam kuren. Het paviljoen en de constructie rond de bron werden in 1651 opgericht door Graaf de BURGSDORFF. In 1979 werd het monument volledig gerestaureerd door de Dienst voor Toerisme te Spa, met de steun van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme.

La Source de Barisart

Limborgh vermeldt deze bron reeds in 1559, als hij de bronnen van Spa beschrijft. Tot 1850 liep het bronwater vrij door de weilanden. Dan pas werd het opgevangen om te worden gedronken. Beroemde musici en toondichters, waaronder Giacomo MEYERBEER en Charles GOUNOD bezochten regelmatig de bron. Vandaar de prachtige Meyerbeer-wandeling, die de Barisart-Bron met de Geronstère-Bron verbindt.Tussen een romantische grot en twee vijvers heeft men een trink-Halle gebouwd. Ze paalt aan een restaurant.In het naburige woud kan men nog enkele andere bronnen bezoeken.Twee ervan, beschermd in een klein paviljoen, zijn zeker een bezoek waard : de Pia-Bron en de Delcor-Bron.

La Fontaine du Tonnelet

Deze bron werd vooral bezocht in de eerste jaren van de 17e eeuw. Het water ervan werd achtereenvolgens bestudeerd door de RYS en HEERS, artsen uit het Land van Luik. Door toedoen van André TREVISIUS, lijfarts van de Aartshertogen Albrecht en Isabella, kon het worden geanalyseerd. Omdat het opgevangen werd in een kleine ton, kreeg de bron de naam Tonnelet. Het bronwater wordt via ondergrondse leidingen naar het Badhuis van de Kuurinrichting te Spa gevoerd.